Warning: The magic method Shapely_Related_Posts::__wakeup() must have public visibility in /var/www/u1522246/data/www/work/wp-content/themes/shapely/inc/class-shapely-related-posts.php on line 89
Photographic objects – Dmitrii Molev Art

Einsamkeit

Loneliness is like the rain.
It rises from the sea toward evening
and from distant plains moves into sky
where it ever belongs.
And from the sky it falls upon us in the city.

It rains here below in the twilight hours
when alleyways wind toward morning
and when lovers, finding nothing,
leave the failure of each other’s arms,
and when two who loathe each other
must share the same bed:

Then loneliness flows with the rivers…

***

Samotność jest jak deszcz.
Z błękitu mórz unosi się ku zmierzchom;
sponad bezkresu równin porą przeszłą
ku niebu zdąża, co nią zawsze włada.
Dopiero z niebios na miasto opada.

Opada deszczem w tej dwuznacznej dobie,
gdy blaskiem świtu krąg ulic się mieni,
gdy ciał tych dwoje, nic nie odnalazłszy w sobie,
rozczarowania w radość nie przemieni,
gdy ludzie z sobą jedynie złączeni
we wspólnym łożu nienawiści tchnieniem —

wtedy samotność płynie rzek strumieniem…

przeł. Dariusz Guzik

***

 

И одиночество над нами
как дождь: встает над морем вечерами
и простирается там за холмами,
до неба, им чреватого всегда.
И с неба падает на города

Ливнем оно струится на рассвете
на переулки, смутные вначале,
когда тела обнявшиеся эти
уже того не ищут, что искали,
и люди в ненависти и в печали
одной постелью связаны навеки —

Тут одиночество уходит в реки…

Перевод Т. Сильман

***

Die Einsamkeit ist wie ein Regen.
Sie steigt vom Meer den Abenden entgegen;
von Ebenen, die fern sind und entlegen,
geht sie zum Himmel, der sie immer hat.
Und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt.

Regnet hernieder in den Zwitterstunden,
wenn sich nach Morgen wenden alle Gassen
und wenn die Leiber, welche nichts gefunden,
enttäuscht und traurig von einander lassen;
und wenn die Menschen, die einander hassen,
in einem Bett zusammen schlafen müssen:

dann geht die Einsamkeit mit den Flüssen…

Rainer Maria Rilke, 21.9.1902, Paris

 

COLUMNS

A jak skóra, kamień nosi ślady ludzkiego czasu.

Pałac Kultury i Nauki jest pomnikiem minionej epoki jak góra lodowa wciąż znajduje się w chwili obecnej. Część architektoniczny jest widoczny i może być zrozumiana w coś trwałego. Większa część, jest symboliczny w głębi, w pamięci, nostalgia, relacje między ludźmi, kulturami i pokoleniami. Dla mnie era komunistyczna jest związana nie tyle z “budowaniem komunizmu”, represjami i ograniczeniami
wolności, ale bardziej z rozkładu i degradacji społeczeństwa i jednostki. Deformacja złożony przez reżim komunistyczny można zobaczyć w każdej rodzine w Rosji, w tym mojej też. Zniekształcone relacje między pokoleniami, zniekształcone relacje między mężczyzną a kobietą, między rodzicami jako głównymi elementy rodziny zostawiły swoje piętno na całej postsowieckiej rzeczywistości, na postrzeganie świata zewnętrznego osobą. Analiza tego szczepu, rozwikłanie sęków, zrozumienie sytuacji i poszukiwanie rozwiązań problemów generowanych przez 70 lat czasów radzieckich jest moją wewnętrzną potrzebą.
Teraz wyrosło pokolenie nie wiedząc o czasach sowieckich, pokolenie urodzone po 1984 i po 1991 roku. Epoka radziecka przedstawiana dla nich propagandą jako czas coś heroicznego i pozytywny,
pełny sukcesów i osiągnięć. Jednak w ostatnich latach, społeczeństwo jest spolaryzowane z różnych przyczyn, w tej napiętej atmosferze, wydaje mi się bardzo ważne, aby pamiętać o tych konsekwencjach systemu sowieckiego, jak były oni głębokie i traumatyczny. Tematem projektu jest uraz społeczny i psychologiczny, który zostaje u kobiety jak u tradycyjnie przyjętym
oparciu w instytucję rodziny i kobiecości jako kategoria, nałożonej przez przepisy i normy zachowań na osobę.
Podstawą projektu są zdjęcia graffiti na wewnętrznych stronach kolumn PKiN.
Pałac został zbudowany od 1952 do 1955. Projekt Lev Rudnev został wymyślony przez Stalina jako dar narodu radzieckiego dla Polski. W Pałacu były sale na uroczystości, biur, teatrów, instytucji kulturalnych. Zastosowanie ludzkiego doświadczenia na kolumnach kamiennych pałacu – sposób na zachowanie jednostki, ekspresji stłumionych pragnień. Tekstury zrzutowane na nagą postać – metafory projekcji konwencji społecznych w biografii prawdziwej osoby.
Celem projektu jest wykazanie związku między kwestiami społecznymi i osobistym doświadczeniem.

FLEX

Relationship as a topological portrait.

 

 

 

 

 

The relationship is hidden in time, day by day…
Superposition sequence from 3 and sequence from 2. Contact each to other, giving together.
Unseen neighboring ones in the mass of folded surfaces.
Hand. Look. Hair. Touch…
Connected in an instant and disconnected in the next second.
Folding and separation. This is the relation that transfers from one state to another.
The longest sequence of states is run from angle to angle in case of impossible open the new facet.
Some facet opens often, some – rare…
1-2-6-1-3-2-4-3-2-1-5-2